Általános szerződési feltételek

Musicbox.hu

WEBSHOP

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


Jelen Általános Szerződési Feltételek a CHROMASOUND Műszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 353. 25. ép., cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-140099, adószáma: 26593061-2-43, a továbbiakban: CHROMASOUND Zrt.) www.musicbox.hu weboldalon elérhető webshopjában elérhető termékek általános vásárlási feltételeit rögzítik (a továbbiakban: ÁSZF). Jelen ÁSZF meghatározza a Szolgáltatót és a Felhasználót megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a termékek megrendelésével, a vételár megfizetésével, a termékek kiszállításával kapcsolatos feltételeket, valamint a fogyasztónak minősülő Felhasználóra irányadó szabályokat.

A termék megrendelése előtt kérjük, feltétlenül olvassa el tájékoztatóinkat, ugyanis megrendelésével és a megrendelés visszaigazolásával a CHROMASOUND Zrt. és Ön között a kosárban szereplő termékek tekintetében adásvételi szerződés jön létre a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételekkel, amelyeket Ön a megrendelés elküldésével elfogad.

A Felhasználó megrendelésével létrejött szerződés távollévők között elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amely a Szolgáltató által ügyviteli rendszerében iktatásra kerül. A szerződés nyelve magyar.

A webshopban feltüntetett árak magyar forintban értendők, és az általános forgalmi adót tartalmazzák. Az árak tájékoztató jellegűek, a Szolgáltató fenntartja azon jogát, hogy üzletpolitikai okokból az árakat módosítsa, azzal, hogy az ármódosítás a már megkötött szerződések esetében nem lehetséges. Amennyiben a Szolgáltató egy árat hibásan tüntetett fel, a már megkötött szerződések esetében Felek a jelen ÁSZF „Eljárás hibás ár” című fejezete alapján kötelesek eljárni.

A webshop által végzett személyes adatkezelésekkel kapcsolatos információkért kérjük, tekintse át a honlapon található Adatvédelmi tájékoztató elnevezésű dokumentumot. Fogyasztóvédelmi panaszával a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képező tájékoztatásban foglalt elérhetőségeken.


I.Értelmező rendelkezések

Szolgáltató:

CHROMASOUND Műszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 353. 25. ép., cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-140099, adószáma: 26593061-2-43)

Elérhetőségek:

Postacím:1239 Budapest, Nagykőrösi út 353. 25. ép.

E-mail:webshop@musicbox.hu

Felek: Szolgáltató és Felhasználó együttesen;

Felhasználó: a terméket megvásárló természetes- vagy jogi személy;

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, amelynél a Felhasználó Fogyasztónak minősül;

Szerződés: a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejövő adásvételi szerződés;

Termék: a webshop kínálatában szereplő, és a Szolgáltató által értékesítésre kínált minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, amely a Szerződés tárgyát képezi;

Kosár: a Felhasználó által kiválasztott és megvásárolni kívánt termék(ek)et tartalmazó gyűjtő konténer;

Regisztrált felhasználó: a III. fejezetben részletezettek szerint regisztrált, és így felhasználónévvel és jelszóval rendelkező Felhasználó;

Nem regisztrált felhasználó: felhasználónév és jelszó nélküli, nem regisztrált felhasználó;

Webshop: a Szolgáltató által kezelt https://www.musicbox.hu internetes oldalon elérhető online áruház.


II.Böngészés a webshopban

A webshopot regisztrálás nélkül szabadon böngészheti, megismerkedhet termékeinkkel, árainkkal. A termékeinket többféle rendezőelv alapján, kategóriák szerint soroltuk be. A különböző kategóriákat a menüszalagról, illetve a főoldalon csempék formájában választhatja ki. Egy kategórián belül több alkategóriát is találhat, melyek a termékpalettán való könnyebb eligazodást szolgálják. Minden termék árát bruttó összegben, azaz a hatályos általános forgalmi adóval növelten tüntetjük fel, rendelés esetén ez képezi a fizetendő vételárat (a feltüntetett vételár a házhozszállítás költségét nem tartalmazza).


III.Regisztráció

3.1.   A regisztráció a „Regisztráció” menüpont alatt található adatlap kitöltésével végezhető el. Első lépésként egy, a Vevő által szabadon választható felhasználónév, egy e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges. Ezt követően a Szolgáltató által e-mailben küldött linkre kattintást követően egy részletes személyes adatlap kitöltésével és elküldésével valósul meg a regisztráció.

3.2.      A regisztráció önmagában semmilyen kötelezettséggel nem jár. A Szolgáltatónak csak akkor áll módjában megrendelést elfogadni, ha a Vevő a regisztráció során a megrendeléshez szükséges valamennyi információt a Szolgáltató részére rendelkezésre bocsátja. A Vevő a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

3.3. A Szolgáltatót a Vevő által tévesen megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, vagy egyéb szerződésszegésért felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség azokért a károkért, melyek abból származnak, hogy Vevő a jelszavát arra illetéktelenek részére átadja, vagy az bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból harmadik személy részére hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló partnerként tart nyilván. A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a „Személyes beállítások” linkre kattintást követően elérhető „Személyes adatok módosítása” menüpontban van lehetőség. Szolgáltatót a regisztrált adatok Vevő által történő megváltoztatásából eredő kárért felelősség nem terheli.


IV.Vásárlás a webshopban

Termék kiválasztása, kosárba helyezése:

A webshopban történő vásárlás regisztrációhoz nem kötött, megrendelés leadására a Regisztrált és a Nem regisztrált felhasználó egyaránt jogosult.

A Felhasználó a terméklistán szereplő termékek közül a mennyiség megadását követően a „Kosárba teszem” gombra kattintva kezdeményezheti az áru vásárlását. Miután a Felhasználó a kiválasztott terméket a kosárba helyezte, folytathatja a vásárlást, és a kosárba újabb termékeket helyezhet.

A böngészés és vásárlás során az oldal jobb felső sarkában található "Kosár” szimbólumra kattintva a kosár aktuális tartalmát bármikor megtekintheti. Ennél a pontnál lehetősége van a vásárlást folytatni, új árukereséshez visszatérni, illetve a kosárból termékeket törölni. Termék törlése vagy új termék hozzáadása esetén a rendszer újra számolja a Felhasználó által megrendelni kívánt termékek árának összegét. Egy vásárlás alkalmával tetszőleges mennyiségű termék helyezhető a kosárba.

Amennyiben a Felhasználó által kosárba helyezett valamennyi termék nem jelenik meg a kosárban, úgy a „Kosár frissítése” gombra kattintással aktualizálhatja a kosár tartalmát.

A Bevásárló kosár oldalon a Felhasználónak lehetősége van kuponkód beváltására, amennyiben ilyennel rendelkezik.

Rendelés véglegesítése, szükséges adatok megadása:

Amennyiben a Felhasználó további terméket nem kíván a kosárba helyezni, a „Pénztár” gomb megnyomásával az áruház átirányítja a Felhasználót a számlázási adatok megadása képernyőre, ahol a vásárláshoz a természetes személy Felhasználónak vezeték- és keresztnevét, számlázási címét, telefonszámát és e-mail címét, a jogi személy Felhasználónak pedig cégnevét, számlázási címét, adószámát, telefonszámát és e-mail címét szükséges megadnia.

A Felhasználók részére a megrendelt termék(ek) házhozszállítás útján kerülnek kézbesítésre, a szállítási költség hozzáadódik a rendelés ellenértékéhez. Amennyiben a szállítási cím a számlázási címtől eltér, úgy a képernyőn az erre vonatkozó rubrika kipipálását követően a Felhasználónak szükséges megadnia vezeték- és keresztnevét, illetve cégnevét, valamint azon postacímet, amelyre a házhozszállítást igényli.

A Szolgáltató külön egyeztetés alapján Regisztrált felhasználók részére biztosítja a személyes átvétel lehetőségét.

A számlázási adatok és a szállítási adatok vonatkozásában a kötelezően kitöltendő mezőket csillag jelöli, ezek kitöltésének mellőzése esetén a Felhasználó rendelését a Szolgáltatónak nem áll módjában feldolgozni. Kérjük, hogy a felületen csak érvényes, használatban lévő e-mail elérhetőséget és telefonszámot szíveskedjen a Felhasználó megadni.

Regisztrált felhasználók esetében a számlázási és szállítási adatokat a rendszer automatikusan kitölti a Felhasználó által a regisztráció során megadott adatok alapján, így a Regisztrált felhasználóknak ezen adatokat nem szükséges megadniuk, azonban változás esetén módjukban áll ezen adatokat szerkeszteni és módosítani. Az adatvédelmi szabályok értelmében a Szolgáltató nem tárolja a Regisztrált felhasználó által felülírt – korábban használt – adatokat, azokat a módosítást követően törli a rendszerből.

Ezen a képernyőn van lehetősége a Felhasználónak kiválasztani a fizetési módot is. A webshopban közvetlen banki átutalás és utánvétes fizetés érhető el.

A Felhasználó a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással tudja véglegesíteni és elküldeni a megrendelését.

A Szolgáltató a megrendelésről visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználó részére, amellyel a Felek között a Szerződés létrejön.


Visszaigazolás

A Vevő által elektronikusan elküldött megrendelés (ajánlat) megérkezését a Szolgáltató automatikus visszaigazoló e-mail útján - legkésőbb 24 órán belül - visszaigazolja a Vevő részére. A visszaigazoló e-mail feltünteti a regisztráció során a Vevő által megadott adatokat, a számlázási és szállítási információkat, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

A visszaigazoló e-mail nem minősül a Szolgáltató részéről a Vevő által tett ajánlat elfogadásának, a visszaigazolással érvényes szerződés nem jön létre a Szolgáltató és Vevő között, kizárólag a megrendelés Szolgáltató általi érkeztetéséről tájékoztatja a Vevőt.

A szerződés létrejötte, ajánlati kötöttség

A Szolgáltató a Vevő megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail küldésével fogadja el. Az elfogadó e-mail tájékoztatja a Vevőt a szerződés létrejöttéről, illetve a szállítás várható idejéről. A Felek között érvényes adásvételi szerződés az elfogadó e-mail elküldésével jön létre.

A Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb a rendelés megküldését követő 48 órán belül a rendelésére vonatkozó elfogadó e-mailt nem kapja meg Szolgáltatótól.

Ha a Vevő a visszaigazoló e-mailben feltüntetett adatokat hibásnak, tévesnek találja, ezt köteles egy napon belül Szolgáltatónak jeleznie.

A Szolgáltató által a 7.1. pontban foglaltak szerint elfogadott megrendelés alapján létrejött adásvételi szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók. Fogyasztónak minősülő Vevővel kötött szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik, továbbá szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.


Fizetés:

A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért terméket saját szállítóeszközzel vagy fuvarozó cég útján díjmentesen akkor szállítja házhoz, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Weboldalon közzétett díjmentes szállításra jogosító értékhatárt.

A díjmentes szállításra jogosító vételárat el nem érő termékek megrendelése esetén a szállítási díjat a Vevő viseli. A szállítási díj összege a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Vevő ugyanazon a napon több megrendelés ad le, ezek a szállítás díja szempontjából külön-külön kerülnek figyelembevételre. A díjmentes szállítást kizárólag az értékhatárt egyedileg meghaladó megrendelések esetén biztosítja a Szolgáltató. Amennyiben a Vevő a második rendelés leadásakor a rendelések összevonására vonatkozó igényét jelzi, a Szolgáltató az érték szempontjából összevonhatja a megrendeléseket.  A már elindított szállítások utólagos összevonására nincs lehetőség. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja. A módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

A megrendelt terméket a Vevő – előzetes egyeztetés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén.

A Webáruházban megrendelt termékeket a Szolgáltató a Vevőnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban feltüntetett címre történő kiszállítással teljesíti.

Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.


Elektronikus számla, visszaigazolás:

A Szolgáltató az online felületen leadott megrendelésről legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül e-mailben elektronikus visszaigazolást küld a Felhasználó által a rendelés vagy a regisztráció során megadott érvényes e-mail címre. Hétvégén és munkaszüneti napokon a Szolgáltató megrendeléseket nem dolgoz fel. Az ezen idő alatt beérkezett megrendelések feldolgozása a következő munkanapon történik.

A CHROMASOUND Zrt. minden vásárlásról elektronikus számlát állít ki, amely tartalmazza a megrendelt termékre vonatkozó adatokat (a termék megnevezését, ÁFA kulcsot, ÁFA értékét, nettó egységárát, mennyiségét, nettó és bruttó értékét), az eladó és a vevő adatait, a fizetésre vonatkozó adatokat, és a kiszállítás költségét is.

A kiállított termékszámla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, és a vonatkozó egyéb jogszabályokban foglaltaknak. Az adott termék irányadó vételára mindig a kiválasztott termék mellett van feltüntetve, ÁFÁ-val növelt összegben.

Szállítás: 

A webshopban kiválasztott és megrendelt termék(ek) szállításának vagy átvételének várható ideje a megrendelt termék(ek) elérhetőségétől függ. Amennyiben a megrendelt termék készleten van, úgy az általános teljesítési határidő a megrendelés visszaigazolásától számított 5 (öt) naptári nap. Amennyiben a Felhasználó által megvásárolt termék nincs készleten, erről, valamint a teljesítés várható idejéről a Szolgáltató a rendelésről történő visszaigazoló e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.

A Szolgáltató a csomagolás költségét a vásárláskor nem számolja fel.

A megrendelt termék(ek) kézbesítése házhozszállítás útján az alábbiak szerint történik:

A megrendelt termék(ek) kiszállítása a Pannon XP vagy a Magyar Posta szolgáltatása útján, munkanapokon 9:00 és 17:00 óra között történik. A házhozszállítás díja Magyarország területén belül a Pannon XP és a Magyar Psota saját árkalkulációja alapján kerül meghatározásra a csomag méretétől és súlyától függően.

A Szolgáltató és a Regisztrált felhasználó által előzetesen egyeztetett feltételek szerint a Regisztrált felhasználók által személyes átvétel is igénybe bevető. A személyes átvétel díjmentes.


Eljárás hibás ár esetén:

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett ár esetén a Szolgáltató felajánlja a megrendelt termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely lehetőséget a Felhasználónak joga van elfogadni, vagy elutasítani. Elfogadás esetén a Felek között a valós ár alapulvételével jön létre a Szerződés. Elutasítás esetén a Szerződés a Felek között nem jön létre.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül a 0 Ft-os ár vagy kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezménnyel hibásan feltüntetett ár.


V.Fogyasztói tájékoztató

Jelen fejezet rendelkezései kizárólag a Fogyasztónak minősülő Felhasználókra vonatkoznak.

A rögzített szabályozás kizárólag Polgári Törvénykönyv 8:1. § 3. pontja szerint fogyasztónak minősülő személyekre vonatkozik. Fogyasztó: a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki terméket, szolgáltatást vásárol, rendel, kap, használ (a továbbiakban: Fogyasztó).

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. §-a szerinti, tizennégy napon belül gyakorolható elállási jog a Fogyasztónak nem minősülő jogi személyeket (gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéb vállalkozások, civil szervezetek, egyesületek) és a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró természetes személyeket (egyéni vállalkozók) nem illeti meg.

Elállási/felmondási jog:

A Musicbox.hu webshopban történt online megrendeléssel létrejött Szerződéstől a Felhasználók jogosultak indokolás nélkül elállni.

Az elállási jogot a Felhasználó

a)a terméknek,

b)több termék megrendelésekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

c)több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d)ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A Felhasználó jogosult továbbá az indokolás nélküli elállás jogát a Szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolni.

A Felhasználó az elállási jogát az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján, vagy a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező nyilatkozat-minta kitöltésével és Szolgáltató részére történ megküldésével gyakorolhatja.

A Felhasználó elállási jogát határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amennyiben Felhasználó a nyilatkozatát az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidőn belül a Szolgáltató részére elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát e fejezetben leírtak szerint gyakorolta.

A Felhasználó az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi címek egyikére:

Postacím: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 353. 25. ép.

E-mail: webshop@musicbox.hu


Ha a Felhasználó a fentiek szerint eláll a Szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szolgáltató a felhasználónak visszajáró összeget a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Felhasználó kifejezett beleegyezése esetén a Szolgáltató eltérő fizetési módot is alkalmazhat, azzal, hogy ebből eredően a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terhelheti.

Amennyiben a termék szállítása vonatkozásában a Felhasználó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, úgy a Szolgáltató az ebből eredő többletköltségeket nem köteles visszatéríteni.

A Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg a Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Felhasználó – elállása esetén – köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított tizennégy napon belül a Szolgáltatónak visszaküldeni vagy átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Felhasználó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Felhasználó viseli.

A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.


Kellékszavatosság:

A megrendelt termék hibája esetén a Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Felhasználó kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Felhasználó a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a Szerződéstől is elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. A Szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét a Felhasználó már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta. Ebben az esetben úgy tekintendő, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha ez a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.


Termékszavatosság:

A termék hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági igény helyett a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kijavítását kérheti. 

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Felhasználónak kell bizonyítania.

A termékszavatossági igény a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesíthető. Ezen határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A gyártó/forgalmazó kizárólag akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény ugyanazon hiba miatt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.


Jótállás:

A Felhasználó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

Amennyiben a termék gyártója a tartós fogyasztási cikkre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, úgy a jótállás alapján a Szolgáltatót megillető jogok a Felhasználó és a Szolgáltató közötti Szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a Felhasználóra.

A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás időtartama:  

a)10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b)100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c)250 000 forint eladási ár felett három év.

Amennyiben a termék gyártója által biztosított jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltaknál hosszabb, akkor a Felhasználó szempontjából kedvezőbb jótállási időtartam vonatkozik a termékre.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azzal, hogy a termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Felhasználó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a termék Felhasználó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a Felhasználó a terméket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a termék átadásának napja.

Jótállási igényét a Felhasználó a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti.

A Felhasználó a kijavítás iránti igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a Szolgáltató által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.  A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Amennyiben a Felhasználó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, úgy a terméket a Szolgáltató köteles kicserélni, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 

Ha a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a Felhasználó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a Felhasználó által bemutatott, a termék vételárat nyolc napon belül a Felhasználó részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, a Felhasználó eltérő rendelkezése hiányában, valamint, ha nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Felhasználó nem kívánja a terméket a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a termék vételárát nyolc napon belül a Felhasználó részére visszatéríteni.

Ha a termék kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, a Felhasználó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a terméket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a Felhasználó részére visszatéríteni.

A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. 

A jótállásból fakadó jogok a Felhasználót a kellékszavatosságból és termékszavatosságból eredő jogosultságaitól függetlenül megilletik. 


Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszát az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Panaszügyintézés helye:

1239 Budapest, Nagykőrösi út 353. 25. ép.

Ügyfélszolgálat:

1239 Budapest, Nagykőrösi út 353. 25. ép.

levelezési cím:  1239 Budapest, Nagykőrösi út 353. 25. ép.

telefon:+36 30 533 3028 [hétfő - péntek (10:00 - 14:00)]

internet:http://www.musicbox.hu

e-mail:webshop@musicbox.hu

A Felhasználó a panaszt a fenti levélcímen, telefonszámon vagy e-mail címen teheti meg.


A Felhasználó a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a termék Felhasználó részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval.

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

a)személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni,

b)telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelőn – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A Felhasználó panaszának elutasítása esetén a fogyasztói jogvita rendezése érdekében jogosult fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy békéltető testülethez fordulni az alábbiak szerint:

Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a fogyasztóvédelmi hatósághoz. Általános fogyasztóvédelmi hatóságként a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalok járnak el, amelyek listája az alábbi linken elérhető: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek.

A Felhasználó fogyasztói jogvita esetén - a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében - jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni. A békéltető testület eljárása a Felhasználó kérelmére indul, az eljárás megindításának feltétele, hogy a Felhasználó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a jogvita rendezését.

A területileg illetékes békéltető testületek elérhetőségeit a jelen ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben a Felhasználó nem rendelkezik belföldi lakóhellyel és tartózkodási hellyel, úgy az eljárásra a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület illetékes, amelynek elérhetőségei az alábbiak:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

A Felhasználó az online vásárláshoz kapcsolódó fogyasztói jogvitája bírosági eljáráson kívüli rendezése és jogainak érvényesítése érdekében igénybe veheti az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platformot. Az online vitarendezési platform itt érhető el: http://ec.europa.eu/odr

Végezetül a Felhasználó jogosult továbbá a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére is polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

A Szolgáltatónál magatartási kódex nem áll rendelkezésre.


VI.Vegyes rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF egyoldalú, a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett történő módosítására. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a webshop honlapjának első használatával válnak hatályossá a látogatóval szemben, és kizárólag az ezt követően leadott rendelésekre irányadó.

A Szerződés fennállása alatt a Felek kötelesek egymással együttműködni, kötelesek egymást kölcsönösen tájékoztatni, valamint a szükséges egyeztetéseket lefolytatni. Felek kötelesek a jelen szerződéssel kapcsolatos, vagy abból eredő minden vitájuk rendezését tárgyalás útján megkísérelni.

A Szolgáltató részéről a Szerződésben és jelen ÁSZF-ben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését.

A jelen ÁSZF egyes rendelkezései egymással összhangban értelmezendőek, és amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése vagy egy beazonosítható része érvénytelennek bizonyul, akkor az ilyen érvénytelenség nem érintheti az ÁSZF többi rendelkezését vagy annak beazonosítható részeit.  

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók. 

A jelen ÁSZF 2024. május 1. napján lép hatályba.

1.számú melléklet

Elállási nyilatkozat

Címzett: CHROMASOUND Zrt. (postacím: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 353. 25. ép., e-mail: 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: _____________________________ 

A fogyasztó neve: __________________________________________________

A fogyasztó címe: __________________________________________________

Kelt: _________________________

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

_________________________

2.számú melléklet 


Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefon: 06-76-501-525

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Levelezési cím:

6001 Kecskemét  Pf. 228.

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon:06-46-501-091 (új ügyek)

06-46-501-871 (folyamatban lévő ügyek)

Fax: 06-46-501-099

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 376.

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu


Heves Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefon: 06-36-416-660/105 mellék

Fax: 06-36-323-615

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Levélcím: 3301 Eger, Postafiók 440.


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által Működtetett Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. II. em. 305-306.

Telefon: 20-373-2570

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu


Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: 06-34-513-010

Fax: 06-34-316-259

Email: bekeltetes@kemkik.hu 


Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.

Telefon: 06-32-520-860

Skype: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu 


Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Békéltető testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,

Telefon: +36-72/507-154,

Fax: +36-72/507-152

Mobil: 20/283-3422

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu


Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4/2.

Telefon: 06-1-792-7881

Fax: 06-1-792-7881

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu


Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu 


Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: 06-22/510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu


Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu


Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne:

4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710/745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu


Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefon: 06-82-501-000

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu 


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-420-180

Fax: 06-42-420-180

E-mail: bekelteto@szabkam.hu 


Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefon: 06-74-411-661

Mobil: 06-30-6370-047

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu 


Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefon: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: pergel.bea@vmkik.hu


Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Pf.: 220)

Telefon: 06-88-814-121

Fax: 06-88-412-150

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu


Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefon: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu